Dernek üyeleriniñ okuması gereken bétikler

Kategori : Étkinlik - Etiketler :, - Tarih : 12 Temmuz 2015

Türk Dili Derneği üyeleriniñ, dile ilgi duyanlarıñ, bu işe yéñi başlayacaklarıñ okuması gerekenler bétikleri (kitapları) aşağıda sıraladık.

Güncelleme (01.01.2017)

ÖZLEŞTİRME ÜZERİNE OKUNMASI GEREKEN BÉTİKLER

1. “Dil Devrimi ve Sonuçları“, Tahsin Yücel
2. “Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı“, Doğan Aksan
3. “Dil Üstüne“, Agâh Sırrı Levend
4. “Bye-Bye Türkçe“, Oktay Sinanoğlu
5. “Azınlıklar ve Dil Küreselleşme, Ulus“, Devlet Savaş Çoban
6- “Öz Türkçe Üzerine“, Emin Özdemir
7- “Ararken“, Nurullah Ataç
8 – “Alman ve Macar Dillerinde Özleşme“, János Eckmann
9 – “Dil ile Ekin“, Aydın Köksal
10 – “Dilimiz Üstüne Konuşmalar“, Melih Cevdet Anday
11 – “Dil ve Din“, Cengiz Özakıncı
12 – “Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi“, Kâmile İmer
13 – “Sözcüklerin Öyküsü“, Cemal Mıhçıoğlu
14 – “Özleştirmeciliğin Bildirgesi“, Oktay Doğangün – Gökbey Uluç

GÖKTÜRKÇE ÜZERİNE OKUNMASI GEREKEN BÉTİKLER

1- Hüseyin Namık ORKUN, “Eski Türk Yazıtları“, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 1987
2- Erhan AYDIN, “Şine Usu Yazıtı“, KaraM Yayınevi, Çorum 2007
3- Osman F. SERTKAYA, Rysbek ALİMOV, “Eski Türklerde Gök-
türklerde, Uygurlarda, Türgişlerde Para“, Ötüken Neşriyat,
İstanbul 2006
4- Talat TEKİN, “Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitabı“, Öncü Kitap,
Ankara 2004
5- Əlisa ŞÜKÜRLÜ, “Qədim Türk Yazılı Abidələrinin Dili“, Maarif
Nəşriyyatı, Bakü 1993
6- Muharrem ERGİN, “Orhun Abideleri“, Boğaziçi Yayınları, İstanbul
2012
7- Д.Д Вaсильев, “Памятники тюркской рунической
письменности азиатского ареала” Советская тюркология, 1976.
8– Hatice Palaz ERDEMİR, “Göktürk – Bizans İlişkileri“, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003
9- Besim ATALAY, “Divanü Lügati’t – Türk“, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara 2006
10- Fuat BOZKURT, “Türklerin Dili“, Kapı Yayınları, 2005
11- Hatice Şirin USER, “Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistem-
leri“, Akçağ Yayınları 2006
12- “Göktürkler 1,2,3” Ahmet Taşağıl, Türk Tarih Kurumu 2016

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

DERNEK BAŞKANI GÖKBEY ULUÇ

Türk Dili Derneği olarak amacımız 28 Şubat 2015’te Yıldız Teknik Üniversitesinde duyurulan bildiride: “Târihî veya çağdaş Türk dil ve ağızlarını korumak, yaşatmak, dilbilimsel ölçütler ışığında araştırmak ve araştırma ortamına katkıda bulunmak.” olarak açıklanmıştır. Görevi ise tüzüğünde: “Bu amaçlar doğrultusunda hem üyelerine hem de Türk ulusu kamuoyuna gérekli koşul ve olanakları sağlamaktır.” sözleri bélirtilmiştir.

 

TÜRK DİLİ ÜZERİNE SANAL SÖYLEŞİLER

Türk dili ve edebiyatı üzerine her Pazartesi 20.30’da derneğimiziñ üyelerinden Şeyma Yalçın‘ıñ sunumuyla alañında uzman bilgelerimiz Instagram (turkdilidernegitdd) üzerinden canlı yayında olmaktadırlar. Yine bu kayıtlar YouTube üzerinden de daha soñra yayına açılmaktadır.

www.youtube.com/turkdilidernegi

trusted online casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 apk joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 casino malaysia 918kiss