Türk Dili Derneği resmileşti

Kategori : Étkinlik - Etiketler :, - Tarih : 20 Temmuz 2015

20.02.2015 günü Türk Dili Derneği‘ne resmiyet vérildi. Kuruluş günayı olarak da 02.02.2015 alınmıştır. Ulusumuza uğurlu olsun.

 

TÜRK DİLİ DERNEĞİ’niñ tüzüğünden:

3- DERNEĞİN AMACI:
Türk Dili Derneği’nin amacı; târihî veya çağdaş Türk Dil ve ağızlarını korumak, yaşatmak, dilbilimsel ölçütler ışığında araştırmak ve araştırma ortamına katkıda bulunmaktır. Dernek, bu amaçlar doğrultusunda hem üyelerine hem de Türk Ulusu kamuoyuna gerekli koşul ve olanakları sağlamayı görev edinir.

4- ÇALIŞMA KONULARI:
Derneğîn amacını gerçekleştirmek için dernekçe yürütülecek çalışma konuları, aşağıdaki gibidir:
4.1- Alfabe ve yazım çalışmaları.
4.2- Sözcük, karşılık ve sözlükçülük çalışmaları.
4.3- Derleme çalışmaları.
4.4- Diriltme ve Uyarlama çalışmaları.
4.5- Türetme çalışmaları.
4.6- Köken çalışmaları.
4.7- Ortak Türk Dili çalışmaları.
4.8- Dil bilimsel çalışmalar.
4.9- Türkçenin bilim dili olması yönünde çalışmalar.

5- ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
Derneğin amacını gerçekleştirmek için dernekçe yürütülecek çalışma biçimleri,
5.1- Kurs, seminer, konferans, panel gibi bilinçlendirme ve öğretim çalışmaları düzenlemek.
5.2- Ağ veya görsel/işitsel/basılı olanaklar üzerinden yayın ve yayım yapmak.
5.3- Belge odağı oluşturmak, çalışmaları kamunun özgür erişimine sunacak biçimde arşivlemek.
5.4- Türkçenin söz ve yazın varlığına katkıda bulunmak adına her türde yapıt yazmak ve dağıtmak.
5.5- Kamuoyunu, dernek çalışmalarında katılıma teşvik etmek ve dernek çalışmalarını kamu ile ortak yürütmek amacıyla kamuya açık atölye çalışmaları ve tartışmalıklar düzenlemek.
5.6- Üyelerin ve kamunun amaçlanan çalışmaları gerçekleştirebilmesi için gereksinen araçları ve uygusal (teknik) desteği sağlamak.
5.7- Çalışmaların yürütülmesi için yurt içinde ve yurtdışında yardım ve bağış kampanyaları düzenlemek, amaca yönelik işletmeler kurmak ve bunları işletmek.
5.8- Üyeler arası iletişimi güçlendirmek için yemekli toplantı, konser, dinleti, balo, tiyatro ve sergi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
5.9- Üyeler için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve yönetmek.
5.10- Dernek etkinlikleri için taşınır veya taşınmaz mal satın almak veya kiralamak.
5.11- Gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon veya siyâsî parti kurmak.
5.12- Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt içindeki veya dışındaki dernekler ile iş birliği içinde olmak, aynı amaçlar çerçevesinde ortak çalışmalara girişmek.
5.13- Gerektiğinde dernek çalışmalarını yürütmek adına gerekli yerlerde temsilcilikler açmak.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

DERNEK BAŞKANI GÖKBEY ULUÇ

Türk Dili Derneği olarak amacımız 28 Şubat 2015’te Yıldız Teknik Üniversitesinde duyurulan bildiride: “Târihî veya çağdaş Türk dil ve ağızlarını korumak, yaşatmak, dilbilimsel ölçütler ışığında araştırmak ve araştırma ortamına katkıda bulunmak.” olarak açıklanmıştır. Görevi ise tüzüğünde: “Bu amaçlar doğrultusunda hem üyelerine hem de Türk ulusu kamuoyuna gérekli koşul ve olanakları sağlamaktır.” sözleri bélirtilmiştir.

 

TÜRK DİLİ ÜZERİNE SANAL SÖYLEŞİLER

Türk dili ve edebiyatı üzerine her Pazartesi 20.30’da derneğimiziñ üyelerinden Şeyma Yalçın‘ıñ sunumuyla alañında uzman bilgelerimiz Instagram (turkdilidernegitdd) üzerinden canlı yayında olmaktadırlar. Yine bu kayıtlar YouTube üzerinden de daha soñra yayına açılmaktadır.

www.youtube.com/turkdilidernegi

trusted online casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 apk joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 casino malaysia 918kiss